HP LaserJet 4350 Printer series - Vynechání textu

background image

Vynechání textu

1. Zkontrolujte, zda okolní prostředí vyhovuje specifikacím tiskárny. (Viz

Provozní prostředí

.)

2. Pokud používáte hrubý papír a pokud z něj lze toner snadno setřít, otevřete na

ovládacím panelu tiskárny nabídku Konfigurace zařízení. Otevřete podnabídku Kvalita
tisku, vyberte položku REŽIMY FIXAČNÍ JEDNOTKY a vyberte typ papíru, který
používáte. Nastavení změňte na hodnotu SILNÝ 1 nebo SILNÝ 2. Toner se pak lépe
zažehlí na papír. (Viz

Podnabídka Kvalita tisku

.)

3. Zkuste použít hladší papír.