HP LaserJet 4350 Printer series - Svislé bílé čáry

background image

Svislé bílé čáry

1. Vytiskněte ještě několik stránek a zjistěte, zda se problém sám nevyřešil.

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita používaného papíru odpovídá specifikacím společnosti

HP. (Viz

Technické údaje papíru

.)

3. Vyměňte tiskovou kazetu.