HP LaserJet 4350 Printer series - Světlý tisk (část stránky)

background image

Světlý tisk (část stránky)

1. Zkontrolujte, zda je tisková kazeta správně nainstalovaná.

2. V tiskové kazetě pravděpodobně dochází toner. Vyměňte tiskovou kazetu.

3. Médium pravděpodobně nesplňuje specifikace HP (papír například může být příliš vlhký

nebo hrubý). Další informace naleznete v části

Technické údaje papíru

.

4. Tiskárna pravděpodobně potřebuje provedení údržby. Potřebné informace získáte

vytištěním stránky se stavem spotřebního materiálu. (Viz

Stránka stavu spotřebního

materiálu

.) Pokud tiskárna vyžaduje údržbu, objednejte a nainstalujte sadu pro údržby

tiskárny. (Viz

Preventivní údržba

.)