HP LaserJet 4350 Printer series - Rozmazaný tisk

background image

Rozmazaný tisk

1. Zkontrolujte, zda typ a kvalita používaného papíru odpovídá specifikacím společnosti

HP. (Viz

Technické údaje papíru

.)

2. Zkontrolujte, zda okolní prostředí vyhovuje specifikacím tiskárny. (Viz

Provozní prostředí

.)

3. Obraťte balík papíru v zásobníku. Zkuste také papír otočit o 180°.

4. Nepoužívejte papír, který již jednou prošel tiskárnou.

5. Snižte hustotu toneru. Na ovládacím panelu tiskárny otevřete nabídku Konfigurace

zařízení. Otevřete podnabídku Kvalita tisku a změňte nastavení HUSTOTY TONERU.
(Viz

Podnabídka Kvalita tisku

.)

6. Na ovládacím panelu tiskárny otevřete nabídku Konfigurace zařízení. Otevřete

podnabídku Kvalita tisku, otevřete položku OPTIMALIZOVAT a nastavte nastavení
VYSOKÝ PŘENOS=ZAPNUTO. (Viz

Podnabídka Kvalita tisku

.)

180

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW