HP LaserJet 4350 Printer series - Příklady tiskových vad obrázků

background image

Příklady tiskových vad obrázků

Podle příkladů v následující tabulce problémů s tiskem určete problém, ke kterému u výtisků
dochází. Prostřednictvím odkazu přejděte na stránky s odpovídajícími tématy, které vám
pomohou problém vyřešit. Tyto příklady představují nejobvyklejší problémy kvality tisku.
Pokud problémy přetrvávají i po provedení doporučených řešení, obraťte se na zákaznickou
podporu HP. (Viz

Služby zákazníkům HP

.)

Poznámka

Následující příklady ukazují papír formátu letter, který tiskárnou prošel krátkou hranou napřed.

CSWW

Odstraňování potíží s kvalitou tisku

171

background image

Viz

Světlý tisk

(část stránky)

.

Viz

Světlý tisk

(celá stránka)

.

Viz

Skvrny

.

Viz

Skvrny

.

Viz

Vynechání

textu

.

Viz

Vynechání

textu

.

Viz

Vynechání

textu

.

A

A
A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

a

a

a

a

a

c

c

c

c

c

b

b

b

b

b

Viz

Čáry

.

Viz

Šedé pozadí

.

Viz

Rozmazaný

toner

.

Viz

Nezafixovaný

toner

.

Viz

Opakované

vady

.

Dear Mr. Abhjerhjk,

The dhjhfiuhu if teint hhkjhjnf j us a weue jd, fnk

ksneh vnk kjdfkaakd ss hsjhnckkajhdhf kashfhnduujdn.
Pkshkkhklhlkhkhyufwe4yrh9jjflkln djd skshkshdcnksnjcnal
aksnclnslskjlncsl nas lnslna, ncnsljsjscljckn nsnclknsllj
hwlsdknls nwljs nlnscl nijhsn clsncij hn. Iosi fsjs jlkh andjna this
is a hn. jns fir stie a djakjd ajjssk. Thsi ius vnvlu tyeh lch afted,
and when hghj hgjhk jdj a dt sonnleh.

Suolklv jsdj hvjkrt ten sutc of jthjkfjkn vjdj hwjd, an olk d

.at fhjdjht ajshef. Sewlfl nv atug ahgjfjknvr kdkjdh sj hvjk
sjskrplo book. Camegajd sand their djnln as orged tyehha
as as hf hv of the tinhgh in the cescmdal vlala tojk. Ho sn shj
shjkh a sjca kvkjn? No ahdkj ahhtuah ahavjnv hv vh aefve r
Tehreh ahkj vaknihidh was skjsaa a dhkjfn anj
cjkhapsldnlj llhfoihrfhthej ahjkkjna oa h j a kah w asj kskjnk as
sa fjkank cakajhjkn eanjsdn qa ejhc pjtpvjlnv4purlaxnwl. Ana

l, and the askeina of ahthvnasm. Sayhvjan tjhhjhr ajn ve fh k

v nja vkfkahjd a. Smakkljl a sehiah adheufh if you do klakc k
w vka ah call lthe cjakha aa d a sd fijs.

Sincerely,

Mr. Scmehnjcj

Viz

Opakovaný

obraz

.

AaBbCc
AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc

AaBbCc
AaBbCc

Viz

Deformované

znaky

.

Viz

Zkosená

stránka

.

Viz

Zkroucení

nebo zvlnění

.

Viz

Záhyby nebo

zmačkání

.

Viz

Svislé bílé

čáry

.

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

a

a

a

a

a

c

c

c

c

c

b

b

b

b

b

Viz

Stopy

pneumatik

.

Viz

Bílé body na

černé

.

Viz

Rozptýlené

čáry

.

Viz

Rozmazaný

tisk

.

Další informace
naleznete v části

Náhodně
opakovaný obraz

(tmavé)

Viz

Náhodně

opakovaný obraz

(světlá část).

172

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW