HP LaserJet 4350 Printer series - Opakovaný obraz

background image

Opakovaný obraz

Dear Mr. Abhjerhjk,

The dhjhfiuhu if teint hhkjhjnf j us a weue jd, fnk

ksneh vnk kjdfkaakd ss hsjhnckkajhdhf kashfhnduujdn.
Pkshkkhklhlkhkhyufwe4yrh9jjflkln djd skshkshdcnksnjcnal
aksnclnslskjlncsl nas lnslna, ncnsljsjscljckn nsnclknsllj
hwlsdknls nwljs nlnscl nijhsn clsncij hn. Iosi fsjs jlkh andjna this
is a hn. jns fir stie a djakjd ajjssk. Thsi ius vnvlu tyeh lch afted,
and when hghj hgjhk jdj a dt sonnleh.

Suolklv jsdj hvjkrt ten sutc of jthjkfjkn vjdj hwjd, an olk d

.at fhjdjht ajshef. Sewlfl nv atug ahgjfjknvr kdkjdh sj hvjk
sjskrplo book. Camegajd sand their djnln as orged tyehha
as as hf hv of the tinhgh in the cescmdal vlala tojk. Ho sn shj
shjkh a sjca kvkjn? No ahdkj ahhtuah ahavjnv hv vh aefve r
Tehreh ahkj vaknihidh was skjsaa a dhkjfn anj
cjkhapsldnlj llhfoihrfhthej ahjkkjna oa h j a kah w asj kskjnk as
sa fjkank cakajhjkn eanjsdn qa ejhc pjtpvjlnv4purlaxnwl. Ana

l, and the askeina of ahthvnasm. Sayhvjan tjhhjhr ajn ve fh k

v nja vkfkahjd a. Smakkljl a sehiah adheufh if you do klakc k
w vka ah call lthe cjakha aa d a sd fijs.

Sincerely,

Mr. Scmehnjcj

Tento typ vady se může objevit při použití předtištěných formulářů nebo při použití velkého
množství úzkého papíru.

1. Vytiskněte ještě několik stránek a zjistěte, zda se problém sám nevyřešil.

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita používaného papíru odpovídá specifikacím společnosti

HP. (Viz

Technické údaje papíru

.)

3. Tiskárna pravděpodobně potřebuje provedení údržby. Potřebné informace získáte

vytištěním stránky se stavem spotřebního materiálu. (Viz

Stránka stavu spotřebního

materiálu

.) Pokud tiskárna vyžaduje údržbu, objednejte a nainstalujte sadu pro údržby

tiskárny. (Viz

Preventivní údržba

.)

4. Pokud je interval mezi vadami 38 mm (1,5 palce), 55 mm (2,2 palce) nebo 94 mm (3,7

palce), bude pravděpodobně nutné vyměnit tiskovou kazetu.