HP LaserJet 4350 Printer series - Nezafixovaný toner

background image

Nezafixovaný toner

Nezafixovaným tonerem zde označujeme toner, který lze setřít z papíru.

1. Používáte-li silný nebo hrubý papír, otevřete na ovládacím panelu tiskárny nabídku

Konfigurace zařízení. V podnabídce Kvalita tisku vyberte položku REŽIMY FIXAČNÍ
JEDNOTKY
a vyberte typ papíru, který používáte. Nastavení změňte na hodnotu SILNÝ
1 nebo SILNÝ 2. Toner se pak lépe zažehlí papíru. (Viz

Podnabídka Kvalita tisku

.)

Musíte také nastavit typ papíru pro používaný zásobník. (Viz

Tisk podle typu a formátu

média (zamykání zásobníků)

.)

2. Má-li papír z jedné strany hrubší strukturu, zkuste tisknout na hladší stranu.

3. Zkontrolujte, zda okolní prostředí vyhovuje specifikacím tiskárny. (Viz

Provozní prostředí

.)

4. Zkontrolujte, zda typ a kvalita používaného papíru odpovídá specifikacím společnosti

HP. (Viz

Technické údaje papíru

.)

5. Tiskárna pravděpodobně potřebuje provedení údržby. Potřebné informace získáte

vytištěním stránky se stavem spotřebního materiálu. (Viz

Stránka stavu spotřebního

materiálu

.) Pokud tiskárna vyžaduje údržbu, objednejte a nainstalujte sadu pro údržby

tiskárny. (Viz

Preventivní údržba

.)