HP LaserJet 4350 Printer series - Náhodně opakovaný obraz

background image

Náhodně opakovaný obraz

Pokud je obrázek, který se zobrazí v horní části stránky (v jednolité černé), zopakován níže
na stránce (v šedém poli), nebyl toner od poslední úlohy pravděpodobně zcela odstraněn.
(Zopakovaný obrázek může být světlejší nebo tmavší než pole, ve kterém se zobrazí.)

Změňte tón (tmavost) pole, ve kterém se zobrazuje opakovaný obrázek.

Změňte pořadí, ve kterém jsou obrázky tisknuty. Světlejší obrázek například umístěte do
horní části stránky a tmavší obrázek umístěte níž.

V aplikaci otočte celou stránku o 180° tak, aby se jako první vytisknul světlejší obrázek.

Pokud k závadě dojde v rámci pozdější tiskové úlohy, vypněte tiskárnu na 10 minut,
potom ji zapněte a znovu spusťte příslušnou tiskovou úlohu.

CSWW

Odstraňování potíží s kvalitou tisku

181