HP LaserJet 4350 Printer series - Bílé body na černé

background image

Bílé body na černé

1. Vytiskněte ještě několik stránek a zjistěte, zda se problém sám nevyřešil.

2. Zkontrolujte, zda typ a kvalita používaného papíru odpovídá specifikacím společnosti

HP. (Viz

Technické údaje papíru

.)

3. Zkontrolujte, zda okolní prostředí vyhovuje specifikacím tiskárny. (Viz

Provozní prostředí

.)

4. Vyměňte tiskovou kazetu.

CSWW

Odstraňování potíží s kvalitou tisku

179