HP LaserJet 4350 Printer series - Vyměna příslušenství nebo jeho součásti

background image

Vyměna příslušenství nebo jeho součásti

Pokud nemůžete problém označený kontrolkou příslušenství pro stohovač nebo stohovač se
sešívačkou vyřešit, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti HP. (Viz

Služby

zákazníkům HP

.) Pokud středisko služeb zákazníkům společnosti HP doporučuje výměnu

stohovače, stohovače se sešívačkou nebo jeho součásti, můžete provést výměnu sami nebo
se obraťte na autorizovaného prodejce HP.

Pokyny, jak vyměnit celou sešívací jednotku nebo stohovač se sešívačkou, naleznete v
instalační příručce, která se dodává s příslušenstvím.

Pokyny, jak vyměnit sešívací jednotku, viz

Výměna sešívací jednotky

.

Pokyny, jak vyměnit kazetu sešívací jednotky, viz

Doplňování svorek

.

Další informace pro objednání náhradních dílů nebo spotřebního materiálu naleznete v
částech

Objednávání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu

a

Čísla dílů

.

170

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW