HP LaserJet 4350 Printer series - Kontrolky příslušenství

background image

Kontrolky příslušenství

Kontrolka

Vysvětlení a návod

Zelená - svítí

Příslušenství je funkční a připraveno.

V sešívací jednotce dochází svorky. Na ovládacím
panelu tiskárny se zobrazí zpráva SEŠÍVAČCE
DOCHÁZÍ SVORKY
. V kazetě volitelného stohovače se
sešívačkou zbývá méně než 70 svorek. Vyměňte
sešívací kazetu. Další informace naleznete v části

Doplňování svorek

.

Počet stran tiskové úlohy překračuje patnáctistránkový
limit pro sešití. Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí
zpráva PŘÍLIŠ MNOHO STRÁNEK V ÚLOZE K
SEŠITÍ
. Tiskové úlohy, které mají více než 15 listů,
sešijte ručně.

Tisková úloha obsahuje různé formáty papíru. Na
ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva RŮZNÉ
FORMÁTY PAPÍRU V ÚLOZE
. Jsou-li v tiskové úloze
použity různé formáty papíru, nemůže sešívačka
zarovnat papír pro sešití. Chcete-li tiskovou úlohu sešít,
musíte ji upravit.

Žlutá - svítí

V příslušenství došlo k hardwarové chybě. Na
ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva 66.XY.ZZ
CHYBA VÝSTUPNÍHO ZAŘÍZENÍ
. (Informace týkající
se této zprávy naleznete v části

Interpretace zpráv

ovládacího panelu

.)

168

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

Kontrolka

Vysvětlení a návod

Žlutá - bliká

V tiskárně uvíznula svorka. Na ovládacím panelu
tiskárny se zobrazí zpráva 13.XX.YY UVÍZNUTÍ V
SEŠÍVACÍ JEDNOTCE
. (Informace týkající se této
zprávy naleznete v části

Interpretace zpráv ovládacího

panelu

.)

Uvíznul papír, nebo je potřeba z jednotky odebrat list
papíru, i když neuvíznul. Na ovládacím panelu tiskárny
se zobrazí zpráva 13.XX.YY UVÍZNUTÍ VE
VÝSTUPNÍM ZAŘÍZENÍ
. (Informace týkající se této
zprávy naleznete v části

Interpretace zpráv ovládacího

panelu

.)

Přihrádka je plná. Na ovládácím panelu tiskárny se
zobrazí zpráva PŘIHRÁDKA ZÁSOBNÍKU JE PLNÁ.
(Viz kapitola <PŘIHRÁDKA> JE PLNÁ v části

Interpretace zpráv ovládacího panelu

.)

V sešívací jednotce nejsou svorky. Na ovládacím
panelu tiskárny se zobrazí zpráva SEŠÍVAČCE DOŠLY
SPONKY
. (Informace týkající se této zprávy naleznete
v části

Interpretace zpráv ovládacího panelu

.)

Přihrádka je v horní poloze. Na ovládacím panelu
tiskárny se zobrazí zpráva SNÍŽIT PŘIHRÁDKU
ZÁSOBNÍKU
. (Informace týkající se této zprávy
naleznete v části

Interpretace zpráv ovládacího panelu

.)

Dvířka pro přístup k uvíznutému papíru jsou otevřená.
Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva
VÝSTUPNÍ DRÁHA PAPÍRU JE OTEVŘENA.
(Informace týkající se této zprávy naleznete v části

Interpretace zpráv ovládacího panelu

.)

Sešívací jednotka je otevřená. Na ovládacím panelu
tiskárny se zobrazí zpráva VÝSTUPNÍ DRÁHA
PAPÍRU JE OTEVŘENA
. (Informace týkající se této
zprávy naleznete v části

Interpretace zpráv ovládacího

panelu

.)

Firmware je posškozený. Na ovládacím panelu tiskárny
se zobrazí zpráva POŠKOZENÝ FIRMWARE VE
VSTUPNÍM A VÝSTUPNÍM PŘÍSLUŠENSTVÍ
.
(Informace týkající se této zprávy naleznete v části

Interpretace zpráv ovládacího panelu

.)

Vypnuto

Tiskárna zřejmě pracuje v úsporném režimu. Stiskněte
jakékoliv tlačítko na ovládacím panelu tiskárny.

Příslušenství není napájeno. Vypněte tiskárnu.
Zkontrolujte zda je příslušenství správně usazeno (mezi
příslušenstvím a tiskárnou nejsou žádné mezery) a je
správně připojeno k tiskárně. Zapněte tiskárnu.

Příslušenství bylo zřejmě odpojeno a znovu připojeno
při zapnuté tiskárně. Na ovládacím panelu tiskárny se
zobrazí zpráva 66.XY.ZZ CHYBA EXTERNÍHO
ZAŘÍZENÍ
. (Informace týkající se této zprávy naleznete
v části

Interpretace zpráv ovládacího panelu

.)

Úloha byla zřejmě pozastavena mezi tiskárnou a
příslušenstvím. Na ovládacím panelu tiskárny se
zobrazí zpráva ÚLOHA SE ZPRACOVÁVÁ. Vypněte
tiskárnu a znovu ji zapněte.

CSWW

Kontrolka příslušenství pro stohovač a stohovač se sešívačkou

169