HP LaserJet 4350 Printer series - Řešení síťových problémů s tiskem

background image

Řešení síťových problémů s tiskem

Poznámka

Společnost HP doporučuje k instalaci a nastavení tiskárny v síti použít disk CD-ROM se
softwarem tiskárny.

Vytiskněte stránku konfigurace (viz

Stránka konfigurace

). Pokud je tiskový server

HP Jetdirect nainstalovaný, při tisku stránky konfigurace se vytiskne i druhá stránka
obsahující síťová nastavení a stav tiskového serveru.

Nápovědu a další informace o stránce konfigurace serveru Jetdirect naleznete v
Příručce správce tiskového serveru HP Jetdirect na disku CD-ROM tiskárny. Pokud
chcete použít průvodce, vyberte příslušnou řadu tiskových serverů a příslušný produkt a
poté klepněte na možnost vyřešit problém.

Zkuste úlohu vytisknout z jiného počítače.

Pro ověření, zda tiskárna s počítačem funguje, připojte tiskárnu přímo k počítači pomocí
kabelu USB nebo paralelního kabelu. Je nutná opětovná instalace tiskového softwaru.
Vytiskněte dokument z aplikace, o které víte, že dříve s tiskárnou fungovala. Pokud tisk
proběhne bez problémů, může existovat problém se sítí.

Požádejte o pomoc správce sítě.

182

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW