HP LaserJet 4350 Printer series - Řešení potíží s doplňkovým pevným diskem

background image

Řešení potíží s doplňkovým pevným diskem

Položka

Vysvětlení

Tiskárna nerozpoznala doplňkový pevný disk.

Vypněte tiskárnu a zkontrolujte, zda je pevný
disk správně vložen a dobře upevněn.
Vytiskněte stránku konfigurace, abyste
zkontrolovali, zda byl doplňkový pevný disk
rozpoznán. Další informace naleznete v části

Stránka konfigurace

.

Obdrželi jste tuto zprávu:

CHYBA DISKU. DISK EIO X NEFUNGUJE

Vypněte tiskárnu a zkontrolujte, zda je disk EIO
správně vložen a dobře upevněn. Pokud se
zpráva na ovládacím panelu tiskárny stále
zobrazuje, musíte volitelný pevný disk vyměnit.

Obdrželi jste tuto zprávu:

Disk je chráněn proti zápisu.

Pokud je doplňkový pevný disk chráněn proti
zápisu, nelze na něj ukládat písma a formuláře.
Odstraňte z doplňkového pevného disku
ochranu proti zápisu pomocí aplikace Správce
paměti zařízení v nástroji HP Web Jetadmin
nebo pomocí nástroje HP LaserJet Utility na
počítačích Macintosh.

Stisknutím tlačítka (

V

YBRAT

) otevřete nabídky

ovládacího panelu tiskárny.

Pokusili jste se použít písmo uchovávané na
disku, ale tiskárna toto písmo nahradila jiným
písmem.

Pokud používáte jazyk PCL, vytiskněte stránku s
písmy PCL a zkontrolujte, zda je požadované
písmo na doplňkovém pevném disku uloženo.
Pokud používáte jazyk PS, vytiskněte stránku s
písmy PS a zkontrolujte, zda je požadované
písmo na doplňkovém pevném disku uloženo.
Pokud požadované písmo není na doplňkovém
pevném disku, stáhněte toto písmo pomocí
aplikace Správce paměti zařízení v nástroji
HP Web Jetadmin nebo pomocí nástroje
HP LaserJet Utility na počítačích Macintosh.
Další informace naleznete v části

Seznam písem

PCL nebo PS

.

192

Kapitola 4 Řešení potíží

CSWW

background image

A