HP LaserJet 4350 Printer series - Řešení potíží

background image

Řešení potíží

Tyto informace jsou sestaveny tak, aby vám pomohly vyřešit potíže s tiskem. Z následujícího
seznamu vyberte obecné téma nebo druh problému.

● Vývojový diagram pro odstraňování potíží
● Řešení obecných problémů s tiskem
● Pokyny pro používání papíru
● Tisk speciálních stran
● Odstranění uvíznutého papíru
● Vysvětlení zpráv tiskárny
● Kontrolka příslušenství pro stohovač a stohovač se sešívačkou
● Odstraňování potíží s kvalitou tisku
● Řešení síťových problémů s tiskem
● Odstranění obecných potíží se systémem Windows
● Řešení obecných potíží v systému Macintosh
● Odstranění obecných problémů se soubory PostScript
● Řešení potíží s doplňkovým pevným diskem

CSWW

119